Tin Ashtrays ML 21

Tin Ashtrays ML 21.

Pink pewter ashtray.

Nice for the smoking ladies.

Login to order.

Tin Ashtrays ML 21.

Pink pewter ashtray.

Nice for the smoking ladies.

Amsterdam, the city of cyclists.

1 Display = 12 Ashtrays.